In de nacht van 12 op 13 maart is voor de 91ste keer de Stille Omgang gehouden ter ere van het Mirakel van Amsterdam.
Het thema was ‘Jezus – gelaat van Gods barmhartigheid – genadebrood voor u’.

Vanuit Tilburg is om 17.00u een bus vertrokken richting Amsterdam. Er zijn 50 gelovigen die de bedevaarttocht gemaakt hebben vanuit Tilburg. Tijdens de heenreis heeft voorzitter Jan Pijnenburg iedereen welkom geheten en iedereen veel devotie toegewenst. Daarna heeft pastoor Schilder het verhaal over het Mirakel van Amsterdam verteld. Aansluitend daarop is (met iedereen nog steeds in de bus) de rozenkrans gebeden.

We kwamen iets te laat aan bij de Onze Lieve Vrouwekerk die gelegen is aan de Amsterdamse Keizersgracht. Pastoor Schilder heeft aldaar de mis opgedragen in de Tridentijnse ritus. Ján Janovčík en zijn schola hebben de mis opgeluisterd met Gregoriaanse gezangen. Aansluitend op de eucharistieviering is er een plechtig Lof gevierd. Daarna hebben we een uurtje koffiepuaze gehad in een bijzaal van de kerk. We zijn gaan lopen van ongeveer 22.30u. Iedereen heeft zo in stilte kunnen bidden en het Mirakel van Amsterdam bij zichzelf kunnen overwegen. Vermoeid zijn we daarna huiswaarts (dwz richting Tilburg) gekeerd, waar we iets na enen aankwamen.


Via het archief kunt u tevens de folders en het programma's inzien van afgelopen jaren.