Het actuele beleidsplan gaat over het verzorgen van de jaarlijkse bedevaarttocht naar Amsterdam om daar een eucharistievoering bij te wonen en daarna een ommegang in stilte te lopen, Het beleidsplan gaat uit van dat het bestuur de taken op zich neemt voor de organisatie van de Stille Omgang voor mensen uit Tilburg en omstreken. Zo regelt het bestuur het vervoer van de bedevaartgangers op en neer naar Amsterdam. Het bestuur regelt de eucharistieviering aldaar en begeleidt de gelovigen tijdens de omgang.

Gedurende het jaar onderhoudt het bestuur de ledenlijst, zorgt voor een geactualiseerde website en het bestuur draagt zorg voor de financiële continuïteit zodat de ommegang tot in lengte van jaren georganiseerd kan blijven worden.

Om deze activiteiten te ondersteunen is het bestuur verjongd en uitgebreid in de afgelopen jaren. 

Om de betrokkenheid van de gelovigen met de omgang te vergroten, heeft het bestuur besloten in aanloop naar de omgang iedereen enkele mails te sturen (van mensen die aangegeven hebben daar geen bezwaar tegen te hebben).